Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich naar jongeren die normaalbegaafd zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben, waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. Het zijn leerlingen met een type 3 (emotionele of gedragsstoornis) of een type 9 (autismespectrumstoornis) attest. Om aan deze specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen bieden we het programma/curriculum van het gewoon onderwijs aan binnen het kader van het buitengewoon onderwijs.

Onze OV4 wordt vorm gegeven door een nauwe samenwerking met het Spectrumcollege. Deze samenwerking beoogt de expertise van het Spectrumcollege op het gebied van het kwalitatief lesaanbod te verenigen met de expertise van het buitengewoon onderwijs op vlak van werken met jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Op het einde van de studies ontvangt de jongere hetzelfde studiebewijs als in het gewoon onderwijs. Weliswaar wordt het traject doorlopen met optimale aandacht voor de ruimere omkadering waar de jongere nood aan heeft.


Ons aanbod

 Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid staan centraal:

Via aanpassingen op schoolniveau
 • Klein schoolteam
 • Begeleide vrije momenten, leswissels en eetmomenten
 • Breed gedragen zorgbeleid
 • Evoluerend rapportsysteem met zelfreflectie
 • Rustige speelplaats
 • Studiebegeleiding (buiten de effectieve lestijden)
 • Samenwerking met Spectrumcollege (campusoverstijgend)
Via aanpassingen op klasniveau
 • Kleine klasgroepen
 • Gestructureerde en voorspelbare indeling
 • Instructies op maat
 • Hulpmiddelen
 • Lessen ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’
 • Rusthoek
 • (Klas)attitudesysteem
 • Co-teaching
 • Paramedische ondersteuning indien nodig
 • Studiebegeleiding (FLEX)
 • Groepsplanning
Via aanpassingen op leerlingniveau
 • In kaart brengen van de leerling en zijn noden
 • Socio-emotionele ondersteuning en begeleiding: zorggesprekken, time-out, herstelgesprekken en gesprekken rond welbevinden
 • Open communicatie met het netwerk van de leerling
 • Individuele remediëring en/of verdieping
 • Individuele handelingsplanning
 • Individuele attitudekaart
 • Trajectbespreking: leertraject op maat 


Uitgangspunten

 • Opleidingsvorm 4 voor normaalbegaafde jongeren met een attest type 3 of type 9.
 • Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkadering van OV4. Afhankelijk van de noden, volgen ze het specifiek gedeelte van hun opleiding ofwel in de OV4-klas, ofwel inclusief in een klas van het Spectrumcollege.
 • Leidraad is dat we daar waar nodig aanpassingen doen voor de leerling om optimaal leren en ontwikkelen mogelijk te maken.
 • Nadruk op de talenten en competenties van elke jongere. Samen stippelen we een traject op maat uit met aandacht voor de specifieke mogelijkheden en behoeft
 • Intensieve ondersteuning in de lessen en studiebegeleiding buiten de lessen.
 • Kleine klasgroepen (maximum 8 leerlingen).
 • Gespecialiseerde socio-emotionele ondersteuning voor jongeren met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden.
 • Autismevriendelijk onderwijs; leerkrachten met ervaring op het gebied van ASS.
 • Nauwe samenwerking met ouders, CLB, externe dienstverlening of hulverlening, …

Toekomstdoelen

 • Voorbereiding op vervolgonderwijs.
 • Begeleiding naar tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.
 • Volwaardige deelname aan de maatschappij. 

Meer info over de praktische organisatie

Meer info over het studieaanbod

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com