Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich naar jongeren die normaalbegaafd zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben, waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. Het zijn leerlingen met een type 3 (emotionele of gedragsstoornis) of een type 9 (autismespectrumstoornis) attest. Om aan deze specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen bieden we het programma/curriculum van het gewoon onderwijs aan binnen het kader van het buitengewoon onderwijs.

Onze OV4 wordt vorm gegeven door een nauwe samenwerking met het Spectrumcollege. Deze samenwerking beoogt de expertise van het Spectrumcollege op het gebied van het kwalitatief lesaanbod te verenigen met de expertise van het buitengewoon onderwijs op vlak van werken met jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Op het einde van de studies ontvangt de jongere hetzelfde studiebewijs als in het gewoon onderwijs. Weliswaar wordt het traject doorlopen met optimale aandacht voor de ruimere omkadering waar de jongere nood aan heeft.


Ons aanbod

  • Opleidingsvorm 4 voor normaalbegaafde jongeren met een attest type 3 of type 9.
  • Nadruk op de talenten en competenties van elke jongere. Samen stippelen we een traject op maat uit met aandacht voor de specifieke mogelijkheden en behoeften.
  • Intensieve ondersteuning in de lessen en studiebegeleiding na de lessen.
  • Kleine klasgroepen (maximum 8 leerlingen).
  • Gespecialiseerde ondersteuning door paramedici.
  • Gespecialiseerde socio-emotionele ondersteuning voor jongeren met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden.
  • Autismevriendelijk onderwijs; leerkrachten met ervaring op het gebied van ASS.
  • Nauwe samenwerking met ouders, CLB, externe dienstverlening of hulverlening, …


Toekomstdoelen

  • Voorbereiding op vervolgonderwijs.
  • Begeleiding naar tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

 

Meer info over de praktische organistie

Meer info over het studieaanbod

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com